Bijles voor basisschoolkinderen in Apeldoorn
Wat bied ik voor individuele kinderen
Copyright © 2014-2020 Beeldbewerking John Nijst
Ik geef uw kind (in principe) één uur in de week gerichte aandacht op het gebied waar u extra hulp voor vraagt. Hierbij hanteer ik de volgende uitgangspunten: Zo min mogelijk op papier Op school werken kinderen meestal in een schrift en uit een boek. Ik probeer dat tijdens de uitleg en het oefenen in de bijles zo min mogelijk te doen. Dat lukt bij het ene vak natuurlijk makkelijker dan bij het andere. Bij schrijven en spelling ontkom je er natuurlijk niet aan. Bij ieder bijlesvak wordt wel de koppeling gemaakt naar het werken op papier, aangezien daar op school ook om wordt gevraagd. Dat schriftelijke deel zal zo veel mogelijk aansluiten op wat uw kind gewend is op school. Met concrete materialen Met de rekentafels zal ik bijvoorbeeld de stoeptegels op het terras gebruiken voor de uitleg. Of met meten en wegen met weegschalen en maatbekers aan de slag gaan. Schrijfinstructie doen we bijvoorbeeld in het zand of op een groot bord. Door deze aanpak ontdekt en ervaart uw kind de lesstof meer. Waardoor hij/zij ook er meer inzicht in krijgt en de lesstof dus beter zal begrijpen. Daarnaast zal dit ook meer leerplezier opleveren. In combinatie met beweging Op school zit uw kind veelal op een stoel aan een tafel te werken. Bij De Thuisjuf bewegen we zoveel mogelijk bij het leren. Bewegen tijdens het leren zorgt namelijk voor meer plezier in leren, maar uit onderzoek blijkt ook dat je makkelijker leert en de lesstof beter en langer onthoudt als je beweegt tijdens het leren. (Lees meer hierover op http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/leren-doe-je-met-je-lijf/). Daarnaast zal ik me ook inzetten om de werkhouding van uw kind, zo nodig, te verbeteren. Sommige kinderen vinden het namelijk lastig om overzicht te houden op hun werk, weten niet goed hoe ze moeten beginnen en lopen daarin soms al vast. Ik neem geen toetsen af. Uw kind maakt op school al regelmatig toetsen en met die gegevens ga ik aan de slag. Op die manier kan ik ook het beste aansluiten op wat uw kind gewend is op school. Daarvoor zal ik ook contact houden met de leerkracht van uw kind. Tevens vindt na iedere serie van vier bijlessen terugkoppeling plaats naar de leerkracht van uw kind. Hij/zij ontvangt een verslag van wat ik heb gedaan en daarbij een handelingsplan met daarin de doelen waar de komende periode aan wordt gewerkt. Uw kind krijgt van De Thuisjuf meestal ook wat mee naar huis om te doen. Dit zal over het algemeen materiaal zijn waarbij u de behandelde lesstof op een speelse manier kunt herhalen.
Wat bied ik voor scholen
Wat ik bied ik op school De thuisjuf kan op verschillende manieren op de basisscholen aan het werk: Via een beschikking Extra Ondersteuning (EO+) in het kader van Passend Onderwijs kan ik leerlingen extra ondersteuning bieden op het gebied van rekenen, taal, woordenschat, lezen, spelling, schrijven en werkhouding/taakgericht werken; Via extra budget voor Nieuwkomers, eventuaal naast de Intensieve Taalklas, kan ik nieuwkomers extra ondersteuning bieden op het gebied van o.a. woordenschat, lezen, rekenbegrippen. Ik heb ervaring met het werken met de methodes Horen, Zien en Schrijven, Logo 3000 en Zien is Snappen; Via een bestuurlijke aanvraag extra budget als er extra ondersteuning nodig is in een groep voor verlengde instructie en extra instructie. Via ander extra budget wat u voor uw school toegewezen heeft gekregen. De leerkracht en ib'er ontvangen van mij maandelijks een verslag van mijn werkzaamheden. Ik werk doelgericht, met concrete en visueel aantrekkelijke materialen en wissel dat af met bewegen. Voor deze ondersteuning ben ik beschikbaar op maandag, woensdag en vrijdagochtend. Één extra ochtend is in overleg ook mogelijk. Neem gerust contact op om te informeren naar de mogelijkheden.