Bijles voor basisschoolkinderen in Apeldoorn
De bijles kost €30,00 per 60 minuten of €15,00 per 30 minuten indien de bijlessen gesplitst worden in tweemaal een half uur per week. Het kennismakingsgesprek is gratis. Ik werk met een knipkaart, waarmee u steeds vier bijlessen van één uur of acht bijlessen van een half uur in één keer vooruit betaalt. Op deze manier heeft u duidelijk zicht op de kosten. De kosten voor een knipkaart zijn €120,00. De bijlessen worden in onderling overleg ingezet. Het meest gangbaar en zinvol is één uur per week. Wat krijgt u voor deze prijs? Bijles op maat. Ik sluit aan op de leerbehoefte bij uw kind en overleg met de leerkracht op school om zo goed mogelijk aan te sluiten op de lesstof op school; Een handelingsplan waarin de doelen worden beschreven; Verslaglegging van wat ik in de bijlessen doe en wat de vorderingen van uw kind zijn. In geval van onderzoek naar een mogelijk leerprobleem zorgt dit voor een compleet dossier; Reiskosten (binnen de postcodes 7300 t/m 7339) en reistijd naar uw huis of de school van uw kind. Materiaal dat ikzelf ontwikkel om precies dat leerdoel te oefenen waar behoefte aan is.
· · · · · Wat kost het
Copyright © 2014-2020 Beeldbewerking John Nijst