Bijles voor basisschoolkinderen in Apeldoorn
De Thuisjuf is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd, die moeite hebben met rekenen, taal, spelling, lezen en/of fijne motoriek/schrijven en daarbij eventueel ook moeite hebben met taakgericht werken. Voor sommige kinderen is het moeilijk om alle lesstof die in de klas wordt verteld goed in zich op te nemen. Zij kunnen zich in de klas misschien moeilijker concentreren en hebben extra aandacht en/of tijd nodig om de lesstof echt goed te begrijpen. Leerkrachten doen in de klas zeker hun best om iedereen voldoende aandacht te geven, maar sommige kinderen hebben meer (individuele) aandacht en ondersteuning nodig. Voor die kinderen bied ik hulp. Het kan ook zo zijn dat een kind al werk meekrijgt van school om thuis extra te oefenen. Maar sommige kinderen vinden het lastig om met een ouder schoolwerk te doen. Sommige ouders vinden het moeilijk om de oefenstof goed uit te leggen of om de aandacht van het kind vast te houden. Ook in dergelijke gevallen, kan De Thuisjuf hulp bieden.
Voor wie
Copyright © 2014-2020 Beeldbewerking John Nijst